PILNIE POTRZEBNE UCZESTNICZKI! - XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek 13-16 czerwca 2018 r. - Poznań

PILNIE APELUJEMY O ZGŁASZANIE SIĘ NA SPARTAKIADĘ.

PROSIMY O PRZYSYŁANIE PO CZTERY OSOBY Z JEDNEJ MIEJSCOWOŚCI.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek

13-16 czerwca 2018 r. - Poznań

Rusza nabór na tegoroczną Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która odbędzie się w terminie 13 – 16 czerwca 2018 r. na Campingu Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń indywidualnych - 1-osobowych maksymalnie 4 osoby z jednej miejscowości. W tym roku nie będzie drużyn.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko poprzez Kluby Wiodące w Uniach Wojewódzkich. Zgłoszenie obejmuje uzupełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania poniżej) oraz kopie AKTUALNYCH orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawodniczek. Niepełne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Liczba uczestniczek Spartakiady – 130 osób.

Przewidywane konkurencje  tegorocznej XXIV Ogólnopolskiej Spartakiady w Poznaniu to: zawody Amazonek na łodziach smoczych ( 10-osobowe łodzie wioślarskie ) na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu, zawody na ergometrach, nordic walking, boule i dart.

Klasyfikacja odbędzie się w każdej dyscyplinie.

W wolnym czasie będą prowadzone m.in.: gimnastyka, joga , aerobic .

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2018 r. pod adresem Poznańskie Towarzystwo „Amazonki, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” informacje o zakwalifikowaniu  zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.amazonki.poznan.plwww.amazonkifederacja.pl oraz rozesłane do klubów wiodących w Uniach do 31 maja 2018 r. Liczy się kolejność i poprawność zgłoszeń. Po zakwalifikowaniu kluby są zobowiązane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Spartakiadzie  do 5 czerwca 2018 r.

Odpłatność za osobę  80 zł prosimy wpłacić na konto Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”

Bank Zachodni WBK SA VI Oddz./Poznań 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739

z dopiskiem w tytule przelewy „Spartakiada-nazwa miasta- nazwisko uczestniczki

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa  w Spartakiadzie po 10 czerwca 2018 r. dokonana wpłata przepada w związku z ponoszonymi kosztami realizacji projektu.

W przypadku zdarzeń losowych pojedynczych uczestników istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby w to miejsce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Heleną Pawlak tel. 507 493 180 .

Regulamin   XXIV  Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek

Miejsce: Poznań - Malta
Termin: 13 – 16  czerwca 2018 r.

 1. Osoby chcące uczestniczyć w Spartakiadzie muszą mieć zakończony proces leczenia.
 2. Uczestniczki jadą na własną odpowiedzialność będąc w pełni świadome swojego aktualnego stanu zdrowia ( co deklarują podpisując własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia na karcie zgłoszeniowej ).
 3. Uczestniczki są zobowiązane posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne ( orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów ).
 4. Chętne do uczestnictwa muszą być członkiniami jednego ze klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki’’ lub przynależeć do klubu internetowego Amazonek.
 5. Osoby chcące uczestniczyć w Spartakiadzie muszą dostarczyć do organizatora - Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” dokumenty: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i własnoręcznie podpisaną kartę uczestnictwa - do pobrania na stronie ( mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres  Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań) .
 6. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25-go maja 2018r.
 7. Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w Spartakiadzie będzie udostępniona na stronach organizatora oraz Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” 28 maja 2018 r.
 8. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane wpłacić na konto organizatora 80 zł od osoby ( nr konta: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 ) z dopiskiem ,,Spartakiada, imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której zamieszkuje uczestniczka’’) do dnia 4 czerwca 2018 r. W wypadku nieuiszczenia w.w. kwoty nastąpi wykreślenie z listy zakwalifikowanych.
 9. O uczestnictwie w Spartakiadzie decydować będzie kolejność przesyłanych zgłoszeń.
 10. Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas Spartakiady pokrywa organizator, tj. Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”.
 11. Dojazd na Spartakiadę odbywa się na koszt własny Uczestniczek.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek odbędzie się dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ddd.jpg                                                                ff.png

Czytaj dalej...

RAZEM PRZEZ GÓRY - Wyjazdy trekkingowe w 2018 roku

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje sześć wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: "Razem przez góry".
Adresatkami projektu są Amazonki zrzeszone w Klubach Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".
Jeden wyjazd dotyczy grupy mniej zaprawionych kondycyjnie Amazonek (Stary Gierałtów), pozostałe wyjazdy będą dla bardziej zaawansowanych w chodzeniu po wyższych partiach gór.

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ !!!

Trekkingi odbędą się w następujących miejscach i terminach:
1) w Karpaczu – 27 maja–1 czerwca 2018 (LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNICZEK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU)
2) w Świeradowie Zdroju – 24–29 czerwca 2018 (LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNICZEK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU)
3) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego – 07–12 lipca 2018 (dla mniej zaawansowanych)
4) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego – 18–23 sierpnia 2018
5) w Zakopanem – 23–28 września 2018
6) w Zakopanem– 21–27 października 2018

W każdym Trekkingu będzie uczestniczyło 30 Amazonek. Przewidujemy długie całodzienne wycieczki szlakami górskimi pod opieką przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Zakwaterowanie będzie w jednym określonym miejscu o dobrych warunkach pobytowych.

WARUNKI REKRUTACJI
– Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich,
– Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu,
– Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in.: buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek oraz zabranie ze sobą podstawowych środków opatrunkowych ( plaster, bandaż, woda utleniona, jałowy opatrunek…)

Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone kosztami pobytu.

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 80 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem "Trekking-miejscowość-termin Trekkingu". Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres, pesel, stopień niepełnosprawności)

Proszę pamiętać o AKTUALNYM ORZECZENIU o stopniu niepełnosprawności – kopię jego uczestniczki zabierają ze sobą na trekking.


Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłaszana na stronie Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZLECENIE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU "WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK" - PRZEDŁUŻONY TERMIN

Przedłużamy do 27 lutego 2018 r. do godz. 14.00 termin nadsyłania ofert na przeprowadzenie audytu projektu pn. WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK.

Szczegóły pod adresem: http://amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/462-zapytanie-ofertowe-zlecenie-na-przeprowadzenie-audytu-projektu-wszechstronna-rehabilitacja-amazonek

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 61 8333-665

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZLECENIE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU "WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu pod nazwą "Wszechstronna rehabilitacja Amazonek" finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". 

Zapytanie ofertowe wraz z oświadczeniem o bezstronności i niezależności można pobrać w załączniku poniżej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 61 8333-665

Czytaj dalej...

Zaproszenie na spotkanie Wigilijne

Drogie Amazonki

Zapraszam do siedziby naszego klubu

na  spotkanie Wigilijne

18 grudnia 2017r  – godzina 11:00

19 grudnia 2017r – godzina 16:00

Ze względu na zamówiony katering, prosimy o dokonywanie wpłaty 25 zł w biurze u Małgosi Pielichowskiej lub Lidki Sufinowicz.

Dla tradycji do worka wrzućmy drobny upominek a w sercu pogodę ducha.

Do zobaczenia Krystyna Wechmann

Czytaj dalej...

Infolinia onkologiczna w Poznaniu!

Pragniemy poinformować, że od listopada br. działa w Poznaniu Infolinia Onkologiczna, której głównym celem jest udzielanie wsparcia informacyjnego osobom z chorobą nowotworową oraz ich bliskim.

Infolinia Onkologiczna Poznań

Przeszkoleni wolontariusze dyżurują pod nr telefonu:
tel: 61 878 53 91
pon - czw: 16.30 - 20.00 (za wyjątkiem świąt)
Facebook: Infolinia-onkologiczna-Poznań

Czytaj dalej...

Zaproszenie na wspólny wyjazd do Gniezna

KOMUNIKAT

Zapraszamy na wspólny wyjazd do Gniezna.


W dniu 12 grudnia 2017 r. jedziemy do Gniezna.
Wyjazd o godzinie 8,30 ze stacji benzynowej LOTOS
przy Moście Królowej Jadwigi,
przewidywany powrót około godziny 16-ej.


Zapewniamy transport, obiad, wstępy z przewodnikiem.
Odpłatność 30 zł.


Zapisy w biurze u Helenki Pawlak lub Lidii Sufinowicz.
Zapisywać się mogą koleżanki w wieku 60+, mieszkające w Poznaniu.
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


UWAGA:
Zwiedzanie fabryki bombek z przewodnikiem.
Dodatkowo w ramach warsztatu każdy z uczestników
otrzymuje w prezencie bombkę imienną.

Czytaj dalej...

Wstępny Program Warsztatów Edukacyjnych dla Liderek Amazonek oraz Akademia Dobrych Praktyk dla Liderów Organizacji Pacjentów - Sieraków, 6-10 grudnia 2017 r.

Program Warsztatów Edukacyjnych dla Liderek Amazonek oraz Akademia Dobrych Praktyk dla Liderów Organizacji Pacjentów

Sieraków, 6-10 grudnia 2017 r.

Miejsce : Sieraków-Ośrodek „KAMA” Sieraków, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków

6 grudnia 2017 (środa)

11.30 – 12.00 – Zbiórka uczestników szkolenia na Dworcu Letnim w Poznaniu

12.00 – Wyjazd do Sierakowa

13.30 – 14.00 - Przyjazd uczestniczek do Sierakowa i zakwaterowanie

14.00 – 15.00 – Obiad

15.30 - 17.00 – Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy - prezentacja dr Dariusz Godlewski, dyskusja nt. profilaktyki w propozycji Amazonek

18.00 – 19.00 – Kolacja

7 grudnia 2017 (czwartek)

8.00 – 09.00 – Śniadanie

9.30 – 11.00 – Umiejętności w komunikowaniu w trudnych sytuacjach chorobowych – Tomasz Szelągowski

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00  – Obywatele dla Zdrowia – Aktywny udział organizacji pacjentów w konsultacjach społecznych oraz procesach stanowienia prawa - Tomasz Szelągowski

13.00 – 13.30 – Dyskusja

14.00 – 15.00 – Obiad

15.15 - 16.15 –,,Planowanie strategii organizacji stowarzyszenia Amazonek  ”-wykład Krystyna Wechmann

16.15 – 16.30 – Przerwa kawowa

16.30 – 17.30 - ,, Zaawansowany rak piersi i inne problemy z nawrotem choroby” – dr Krzysztof Rożnowski

17.30 – 18.00 – Dyskusja dotycząca nawrotów choroby.

18.00 – 19.00 – Kolacja

19.00 – Spotkanie integracyjne

8 grudnia 2017 (piątek)

8.00 – 9.00 – Śniadanie

9.30 – 10.45 – Rola diety w profilaktyce i leczeniu chorych na nowotwory – prelegent Małgorzata Dworzańska

11.00 – 12.15 – Badania kliniczne w praktyce, czyli co pacjent wiedzieć powinien

Monika Tomaszewska-Kiecana – specjalista chorób wewnętrznych II stopnia oraz hipertensjologii, klinicysta z 20-letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych, wykładowca WUM, członek Stowarzyszenia GCP, ekspert kampanii Przyjazne Badania Kliniczne.

Agnieszka Kulesza – członek Stowarzyszenia GCP , od 15 lat zarządza projektami klinicznymi po stronie ośrodków badań faz wczesnych, ekspert kampanii Przyjazne Badania Kliniczne.

13.00 – 14.00 – Obiad

14.30 15.30  – ,,Hematologia: nowe podejście do terapii mielofibrozji i przewlekłej białaczki szpikowej” – prof. Krzysztof Lewandowski

15.45 – 17.30 – Podział na grupy

–,,Prawo pacjenta do leczenia bólu” – prowadzi  B. Ambroziewicz

– ,,Rehabilitacja pacjentów onkologicznych” – prowadzi A. Rudnicka

– ,,Wymiana doświadczeń z prowadzonych działań promocyjnych w poszczególnych organizacjach” – Łucja Werblińska

18.00 – 19.00 – Uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli Rządu – zaproszenie wysłano do Pani premier Beaty Szydło i Pani Beaty Kempy Minister w Radzie Ministrów

9 grudnia 2017 (sobota)

8.00 – 9.00 – Śniadanie

9.30 – 13.00 – Trening mentalny dla pacjentów onkologicznych, gotowych dla zmianę – prowadzenie Konrad Mężyński

13.00 – 14.00 – Obiad

14.30 – 15.30 – Trening mentalny dla pacjentów onkologicznych, gotowych dla zmianę – prowadzenie Konrad Mężyński c.d.

15:30 – 17.00 – spotkanie Koalicjantów

18.00 – KOLACJA WIGILIJNA – zaproszenie dla Pary Prezydenckiej – Pani Agaty Kornhauser-Dudy i Andrzeja Dudy.

10 grudnia 2017 (niedziela)

8.00 – 9.00 – Śniadanie

10.00 – Wyjazd Uczestniczek autokarem do Poznania

Dojazd z Poznania do Sierakowa:

Zbiórka o godzinie 11.30 przy Dworcu Letnim w Poznaniu (ulica Dworcowa). Odjazd autokaru o godzinie 12.00. W przypadku braku miejsc kolejny bus odjeżdża o godzinie 12.30.

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków MPiPS w ramach ASOS 2016 pn. „Aktywne Seniorki”

Czytaj dalej...

Szkolenie dla Liderek 6-10 grudnia - Sieraków Wielkopolski oraz Akademia Dobrych Praktyk

W dniach 6-10 grudnia odbędzie się szkolenie dla Liderek Stowarzyszeń oraz Akademia Dobrych Praktyk skierowana do liderów organizacji pacjenckich połączone ze spotkaniem opłatkowym, które będzie okazją do edukacji, integracji i złożenia sobie świątecznych życzeń.

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy program szkolenia zamieszczony zostanie w późniejszym terminie.

Czytaj dalej...

Zakopane - Trekking - 10-15 grudnia 2017 - "Razem przez góry"

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ NA OSTATNI TREKKING W TYM ROKU ( ZAKOPANE-10-15 GRUDNIA B.R.) ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ.


SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA-PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ NA TEN JAKŻE ATRAKCYJNY I TANI WYJAZD DO STOLICY NASZYCH PIĘKNYCH GÓR.
WSZYSTKIE TRASY BĘDĄ BEZPIECZNE W TOWARZYSTWIE CERTYFIKOWANEGO PRZEWODNIKA, DOSTOSOWANE DO PORY ROKU.


ZAPRASZAMY!

Więcej informacji pod tym adresem: [Razem przez góry]

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe - zlecenie na przeprowadzenie audytu projektu "Jest Jak Jest. Sprawna Ja!"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu pod nazwą "JEST JAK JEST. SPRAWNA JA!" finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". Poniżej szczegóły. 

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe - zlecenie na przeprowadzenie audytu projektu "Razem przez góry"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu pod nazwą "Razem przez góry" finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". Poniżej szczegóły.

Czytaj dalej...

Program Wielkopolskiej Spartakiady Amazonek "Jest jak Jest – Sprawna ja” - Sieraków, 21-24 października 2017

                          PROGRAM                       

Sobota,  21 paździrnika  2017 r.

Przyjazd Uczestniczek (zameldowanie-,,Kama Park Hotel” ul. Orla 13 Sieraków tel.: 61 295 51 00)

14.00 – Obiad

15.30 – Przygotowanie i trening przed Spartakiadą

18.00 - Kolacja

Niedziela, 22 października  2017 r.

8.00 – 9.00 - Śniadanie

10.00 – Rozpoczęcie zawodów

10.30 – 13.30 – Konkurencje

14.00 – Obiad

16.00 – 18.00 – C.d. konkurencji

19.00 - Kolacja

Poniedziałek, 23 października 2017 r.

8.00 -  9.00 – Śniadanie

10.00 – 13.00 – Grzybobranie jako osobna konkurencja

14.00 – Obiad

16.00 – Spotkanie integracyjne połączone z wręczeniem nagród.

18.00 – Kolacja

20.00 - Karaoke

Wtorek, 24 października 2017 r.

8.00-9.00 - Śniadanie

10.00 – 11.00 -Wyjazd Uczestniczek

                                                                                 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.jpg       Unknown.png

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego       

Czytaj dalej...

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH UNII WIELKOPOLSKIEJ - 8-12 listopada 2017

W dniach 8-12 listopada 2017 r. w Sierakowie Wlkp. odbędzie się spotkanie połączone ze szkoleniem dla przewodniczących i wice-przewodniczących Klubów w Unii Wielkopolskiej.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń.

W przypadku gdyby któraś z przewodniczących nie mogła przyjechać można zgłosić kogoś z Zarządu Klubu.

Autobus do Sierakowa odjedzie z Dworca Letniego w Poznaniu 8-go listopada o godz. 12.00.

Zainteresowane autokarem prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

ZAPROSZENIE NA FINAŁOWĄ IMPREZĘ ZDROWOTNĄ "JEST JAK JEST. SPRAWNA JA!" ORAZ XX. JUBILEUSZOWĄ OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ AMAZONEK NA JASNĄ GÓRĘ

6-7 października 2017 r. zapraszamy na XX. Jubileuszową Pielgrzymkę Amazonek na Jasną Górę oraz ogólnopolski finał kampanii "JEST JAK JEST. SPRAWNA JA!".

Gościem Honorowym wydarzenia będzie Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

Amazonki_final_czestochowa-min.png

Czytaj dalej...