Regulamin korzystania z usług masażu świadczonych na czas pandemii koronawirusa Co - VID19

Regulamin korzystania z usług masażu świadczonych na czas pandemii koronawirusa Co - VID19

Poznańskie Towarzystwo „AMAZONKI

a. ZASADY OGÓLNE

1. Na czas epidemii masaże są wykonywane tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Masaże wykonywane są w godzinach:
Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 11:00-17:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 9:00-17:30

Piątek: 8:00-15:00

 

Zaspisy na masaż w godzinach:

Poniedziałek 9:00 do 15:00

Wtorek od 14:00 do 19:00

Środa 9:00 do 15:00

Czwartek 9:00 do 15:00

Piątek 9:00 do 15:00,

 

Numer telefonu pod którym umówiona zostanie wizyta - tel.: 790 324 914.

Na terenie klubu mogą przebywać tylko osoby umówione (korzystające z masażu lub na 10 minut przed jego rozpoczęciem). Osoby przebywające dłużej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną masażu zostaną poproszone o opuszczenie terenu klubu i ponowne przybycie na 10 minut przed wyznaczoną godziną. Osoby niezapisane, nie mają możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych.

2. Masaże są wykonywane na 6 stanowiskach (2 stanowiska w pokoju fizjoterapeutów, 2 stanowiska w świetlicy, 2 stanowiska w gabinecie psychologów). Należy bezpośrednio kierować się do miejsca wskazanego podczas umawiania telefonicznego. Na terenie klubu znajdować będą się strzałki, instrukcje, plansze informacyjne kierujące do wyznaczonego miejsca).

3. Po zakończonym masażu nie ma możliwości przebywania na terenie klubu, obowiązuje nakaz niezwłocznego opuszczenia budynku i terenu klubu.

4. Na czas epidemii nie ma możliwości zrzeszania się, obowiązuje zasada zachowania odległości 2 metry pomiędzy osobami. Na ten czas przewidziane są wyznaczone miejsca do oczekiwania na świadczoną usługę.

5. Na czas epidemii nie ma dostępu do kawy, herbaty na terenie klubu. Nie ma możliwości prowadzenia spotkań o charakterze towarzyskim.

b. HIGIENA STANOWSKA

1. Pomiędzy sesjami masażu wszystkie stanowiska rehabilitacyjne są dezynfekowane. Osoby kończące masaż są proszone o niezwłoczne opuszczenie stanowiska.

2. Każda z beneficjentek na czas trwania masażu zobowiązana jest do zaopatrzenia się we własny ręcznik (duży, kąpielowy, nakładany na stanowisko rehabilitacyjne) oraz maseczkę. Brak ręcznika i maseczki uniemożliwia skorzystanie z usługi.

3. Każda z beneficjentek przed i po zabiegu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.

4. Każda z beneficjentek jest zobowiązana do poinformowania personelu o swoim samopoczuciu, ewentualnych objawach chorobowych, mogących świadczyć o chorobie bądź kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem.

c. CZAS I ZASADY PRACY

1. Każde spóźnienie, niedostosowanie się do wyznaczonego terminu, może skutkować anulowaniem bądź skróceniem świadczonej usługi.

2. Każda z beneficjentek jest zobowiązana do złożenia stosowanego podpisu świadczącego o skorzystaniu ze świadczonej usługi. Złożony podpis jest jednoznaczny z oświadczeniem o niewystępowaniu objawów chorobowych i samopoczuciu pozwalającym na skorzystanie z usług rehabilitacyjnych.

Niedostosowanie się do powyższych zasad może skutkować niewykonaniem zabiegów rehabilitacyjnych, nakazem opuszczenia klubu i niemożliwością ponownego skorzystania z usług świadczonych przez Poznańskie Towarzystwo „AMAZONKI” na czas trwania pandemii.

Ostatnio zmienianyśroda, 27 maj 2020 10:46
Zaloguj się, by skomentować