Sympozjum naukowe w Pile

W związku z obserwowanym stałym wzrostem zachorowań na raka o charakterze złośliwym w Wielkopolsce, organizowane są cykliczne spotkania naukowe poświęcone nowotworom o różnych lokalizacjach narządowych. Ostatnie odbyło się w Pile w dniach 7-8 marca 2014 roku. W ramach sympozjum zorganizowano trzy sesje. Jedna z nich dotyczyła raka piersi i obejmowała 17 wykładów, w trakcie których omówiono standardy w diagnostyce, problemy w leczeniu systemowym tego schorzenia oraz możliwości rekonstrukcji gruczołu piersiowego.

Przedstawiono znaczenie psychologii oraz postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Podkreślono, jak bardzo ważnym jest, aby chorą zajmowano się w sposób kompleksowy, obejmujący każdy z etapów leczenia - od diagnostyki, przez operację, aż do rehabilitacji i ewentualnej rekonstrukcji. Podkreślono, iż to właśnie zintegrowane działanie specjalistów z różnych dziedzin medycyny dają znakomite efekty. Jedną z konkluzji było podkreślenie faktu, iż wyniki leczenia oraz wskaźniki przeżycia pacjentów są coraz lepsze, ale jednak wciąż dalekie od oczekiwań. Zjawisko to związane jest ze zbyt późnym zgłaszaniem się chorych (w już zaawansowanym stadium choroby) do leczenia onkologicznego. Aby poprawić tę sytuację, należy uzmysłowić kobietom, jak bardzo ważne są badania przesiewowe (mammografia), i jak duże mają one znaczenie w wykrywaniu wczesnych nowotworów piersi. W ramach wykładów przedstawiony został program rozwoju radioterapii i onkologii w Wielkopolsce oraz plan działania, mający na celu odwrócenie niekorzystnego trendu wzrostu zachorowań na nowotwory. Stworzona w związku z tym koncepcja budowy zamiejscowych ośrodków radioterapii filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO) jest w trakcie realizacji. Trwają obecnie intensywne prace nad budową ośrodka radioterapii w Pile. Docelowo będą one funkcjonowały przy szpitalach wojewódzkich w Kaliszu, Pile (szpital powiatowy), Koninie, Lesznie. W trakcie sympozjum udało się odpowiedzieć na liczne, nurtujące uczestników pytania. Jednocześnie jednak pojawił się także szereg nowych kontrowersji i wątpliwości. Wiedza z zakresu nowotworów wciąż jest pogłębiana i stopniowo pokonywane są kolejne przeszkody w diagnostyce i leczeniu tego jakże ważnego zagadnienia. Nie ma wątpliwości, że spotkania tego typu są potrzebne.

Ostatnio zmienianyczwartek, 23 październik 2014 12:18
Zaloguj się, by skomentować