Komunikat w sprawie Trekkingu w Starym Gierałtowie - autokar

Informujemy, że został zamówiony autokar, który zawiezie zakwalifikowane Panie na Trekking do Starego Gierałtowa (lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 25 czerwca 2016 na stronach internetowych FSA i PTA i Amazonki.net).
Autokar odjedzie spod siedziby poznańskiego Klubu (ul. Piastowska 38 Poznań) 12-go lipca o godz. 7.00. Będzie obwoził Amazonki podczas całego Trekkingu.

Powrót 17-go lipca w godzinach popołudniowych pod siedzibę Klubu.
Skorzystanie z Autobusu wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 50 zł (razem z kosztem samego uczestnictwa w Trekkingu 100 zł)

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie Pleneru w Wągrowcu - autokar

Informujemy, iż zamówiony jest autokar, który zawiezie Uczestniczki na Plener w Wągrowcu.
Odjazd spod siedziby Poznańskiego Towarzystwa Amazonki w dniu 16 lipca 2016 o godz. 12.00.
Powrót 21-go lipca 2016 w godzinach przedpołudniowych pod siedzibę Klubu.
Uczestniczki chcące skorzystać z autokaru proszone są o zgłoszenie tego drogą mailową bądź telefoniczną.
Panie, które skorzystają a autobusu nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Czytaj dalej...

Szkolenia Ochotniczek I i II stopnia - wrzesień i październik 2016

Zapraszamy na szkolenia Ochotniczek I i II stopnia:

W dniach 2 – 4 września w Olsztynie oraz 23 – 25 września 2016 roku w Krakowie odbędą się Szkolenia dla Ochotniczek II stopnia.
W dniach 7 – 9 października 2016 r. w Krakowie odbędzie się Szkolenie Ochotniczek I stopnia.
Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

Szkolenia Liderek 60+ w Sierakowie - sierpień i grudzień 2016

W nadchodzących miesiącach odbędą się dwa Szkolenia Liderek 60+ (Zarządzanie) w Sierakowie:

 • 18-21 sierpnia 2016 r.
 • 8 – 12 grudnia 2016 r.

Informacje i zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

Szkolenie Ochotniczek I Stopnia 28-30 czerwca 2015 Poznań

W dniach 28 – 30 czerwca  2016 r. w Poznaniu (Camping Malta ) odbędzie się Szkolenie Ochotniczek I Stopnia.

Adresatkami Szkolenia są nowe przewodniczące Klubów lub wiceprzewodniczące, które NIE uczestniczyły jeszcze w szkoleniu tego typu tzn. w szkoleniu dla Ochotniczek I stopnia.

Informacje i zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czytaj dalej...

XXII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek – 30 czerwca – 3 lipca 2016 w Poznaniu

Rusza nabór na tegoroczną Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która odbędzie się w terminie 30.06.2016 – 03.07.2016 r. w Poznaniu na Camping Malta.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drużyn 3-osobowych. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez Kluby Wiodące w Uniach Wojewódzkich oraz przez Kluby indywidualnie. Zgłoszenie obejmuje uzupełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania poniżej) oraz aktualne kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Zawodniczek. Niepełne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Liczba drużyn ograniczona-33 drużyny 3- osobowe.
Konkurencje tegorocznej XXII Ogólnopolskiej Spartakiady w Poznaniu (wraz ze szczegółowym opisem dyscyplin i wymaganiami kondycyjnymi ) zostaną podane w późniejszym komunikacie do 10-go czerwca.
Klasyfikacja odbędzie się w każdej dyscyplinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2016 r. pod adresem Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” ul. Piastowska 38 61-556 Poznań , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w załączniku będzie ankieta wraz z aktualnym orzeczeniem.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przez Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” informację o zakwalifikowaniu Klubów zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.amazonki.poznan.pl, www.amazonkifederacja.pl oraz rozesłane do Klubów Wiodących w Uniach do 20 czerwca . Liczy się kolejność i poprawność zgłoszeń . Po zakwalifikowaniu Kluby są zobowiązane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Spartakiadzie do 25 czerwca 2016 r.

Odpłatność za drużynę 150 zł prosimy wpłacić na konto Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” : Bank Zachodni WBK SA VI Oddz./Poznań 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem w tytule przelewu: ,,Spartakiada-nazwa miasta”.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa drużyny w Spartakiadzie po 20 czerwca 2016 r. dokonana wpłata przepada w związku z ponoszonymi kosztami realizacji projektu.

W przypadku zdarzeń losowych pojedynczych Uczestników istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby w to miejsce . Klub dokonujący zmiany jest zobowiązany dostarczyć poprawioną kartę uczestnictwa wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nowego Zawodnika.
W ramach Ogólnopolskiej Spartakiady odbędzie się wyścig Łodzi Smoczych z ,,ceremonią kwiatową”, dla uczczenia XXV działalności Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki”. Będzie możliwość wzięcia udziału w wyścigu i ceremonii jednej przedstawicielki z drużyny na Spartakiadę. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Heleną Pawlak , tel. : 507-493-180 lub z Joanną Grzesiak pod tel. : 61-83-33-665.

Pobierz kartę uczestnictwa

Czytaj dalej...

Wyjazdy trekkingowe 2016

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje sześć wyjazdów trekkingowych w ramach projektu pn. : ,,Razem przez góry”. Adresatkami projektu są Panie zrzeszone w Klubach Amazonnek.
Trzy wyjazdy dotyczą grup mniej zaprawionych kondycyjnie Amazonek i trzy wyjazdy będą dla bardziej zaawansowanych w chodzeniu po wyższych partiach gór.
Odbędą się one:
1) w Karpaczu w terminie 05-10 czerwca 2016 ( grupa ogólnopolska dla mniej zaawansowanych )
2) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego w terminie 12-17 lipca ( grupa dla Amazonek z Poznania i okolic )
3) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego w terminie 17-22 lipca 2016r. ( grupa ogólnopolska dla mniej zaawansowanych )
4) w Karpaczu w terminie 09-14 sierpnia 2016 ( ogólnopolska dla zaawansowanych )
5) w Iwoniczu Zdroju w terminie 15-20 września 2016 ( grupa ogólnopolska dla zaawansowanych )
6) w Zakopanym w terminie 16-21 października 2016 ( grupa ogólnopolska dla zaawansowanych )

W każdym Trekkingu będzie uczestniczyło 30 Amazonek. Przewidujemy długie całodzienne wycieczki szlakami górskimi pod opieką przewodnika i dwóch opiekunek organizacyjnych.

WARUNKI REKRUTACJI
- Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.
- Każda z Uczestniczek zobowiązana jest złożyć oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu przedstawionych w komunikacie oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie (na stronie można pobrać kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o stanie zdrowia)
- Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt (buty trekkingowe - ½ numeru większych , kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek oraz zabranie ze sobą podstawowych środków opatrunkowych ( plaster, bandaż , woda utleniona, jałowy opatrunek…)
Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone kosztami pobytu.

Częściowa odpłatność za jeden Trekking wynosi 50 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem ,,Trekking-miejscowość-termin Trekkingu”
Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia można przesyłać w terminach:
1) do 24 maja 2016 na 1-szy Trekking
2) do 20 czerwca 2016 na 2-i Trekking
3) do 25 czerwca 2016 na 3-ci Trekking
4) do 15 lipca 2016 na 4-ty Trekking
5) do 20 sierpnia 2016 na 5-ty Trekking
6) do 25 września na 6-ty Trekking
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa i skanem orzeczenia o niepełnosprawności. Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres ,pesel, a w szczególności proszę pamiętać o stopniu niepełnosprawności) i wypełnienie załączonych kart uczestnictwa.

Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłoszona:
1) 25 maja 2016 na 1 Trekking - Lista zakwalifikowanych uczestników
2) 25 czerwca 2016 na 2 Trekking
3) 30 czerwca 2016 na 3 Trekking
4) 20 lipca 2016 na 4 Trekking
5) 24 sierpnia 2016 na 5-ty Trekking
6) 30 września 2016 na 6-ty Trekking

Prosimy by zakwalifikowane Uczestniczki dokonywały przelewów:
1) Do 02 czerwca na 1 Trekking
2) Do 5 lipca na 2-gi
3) Do 10 lipca na 3-ci
4) Do 31 lipca na 4-ty
5) 03 września na 5-ty
6) 09 października na 6-ty

Jeśli do tego terminu dana osoba nie przekaże pieniędzy zostanie zastąpiona inną osobą z listy rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w komunikacie, w szczególności przesłania pełnego kompletu dokumentów.

Na stronie można pobrać kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o stanie zdrowia.

Czytaj dalej...

Zajęcia artystyczne w plenerze: Wągrowiec, Sieraków

W tym roku Federacja Stowarzyszeń ,,Amazonki” organizuje dwa Plenery plastyczne w ramach projektu pn. ,,Artystyczny Świat Amazonek,,. Mottem przewodnim Plenerów będzie hasło: „Amazonki – pełnia kobiecości”.

Odbędą się one w terminach:
1) w Wągrowcu: 16-21 lipca 2016 r.
2) w Sierakowie: 05-10 września 2016 r.

Plenery są adresowane do członkiń Klubów Amazonek, które czynnie praktykują sztuki artystyczne.
Każda z Uczestniczek wykona dowolną techniką minimum trzy prace, z których jedną weźmie do domu, a pozostałe przeznaczymy na działalność statutową FSA . Uczestniczki będą pracowały pod okiem instruktorów i będą miały zapewnioną opiekę organizacyjną.

Każda Amazonka może wziąć udział tylko w jednym plenerze.
Uczestniczki zobowiązane są przywieźć podstawowy zestaw materiałów i narzędzi własnych, tj. pędzle, bloki do rysunku, ołówki i cienkopisy, szaliki lub torby tekstylne na warsztat malowania na tkaninie. Pozostałe materiały zapewni organizator. Można będzie także zabrać ulubione szydełka / iglice i akcesoria do tworzenia biżuterii.

Zajęcia będą prowadzone w grupach: malarskiej (23 osoby ) oraz  szydełkowej (11 osób) i wyrobu biżuterii (11 osób).
Wieczorami odbędą się seanse filmowe, prelekcje , pogadanki i dyskusje o sztuce itp.

Amazonki ponoszą częściową odpłatność za uczestnictwo w plenerach w wynosi 50 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek na konto FSA: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość-termin Pleneru”.
Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy przesłać w terminach:
1) do 20 czerwca 2016 roku na 1-szy Plener w Wągrowcu
2) do 20 sierpnia 2016 roku na 2-gi Plener w Sierakowie
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa i skanem orzeczenia o niepełnosprawności.
Prosimy o podanie pełnych danych ( imię, nazwisko, adres ,pesel, a w szczególności prosimy pamiętać o stopniu niepełnosprawności , adresie mailowym i numerze telefonu) oraz wypełnieniu załączonych na stronie kart uczestnictwa.
Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłoszona odpowiednio:
1) 25 czerwca 2016 na 1-szy Plener
2) 24 sierpnia 2016 na 2-gi Plener
Prosimy by zakwalifikowane Uczestniczki dokonywały przelewów odpowiednio:
1) do 10-go lipca na 1-szy Plener
2) do 31 sierpnia na 2-gi Plener
Jeśli do tego terminu dana osoba nie przekaże pieniędzy zostanie zastąpiona osobą z listy rezerwowej.
Decyduje kolejność zgłoszeń po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w komunikacie, w szczególności przesłania pełnego kompletu dokumentów.

WARUNKI KONIECZNE
- ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (prosimy o przesyłanie skanów orzeczeń na nasz adres)
- czynne uprawianie sztuk plastycznych
- poświadczenie świadomości swojego stanu zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w działaniach realizowanych w projekcie
- przywiezienie ze sobą podstawowych materiałów i narzędzi (pędzle, ołówki, szkicowniki ,tkaniny do malowania np. szale, bluzki, torby tekstylne…)
- wyrażenie zgody na oddanie dwóch wykonanych przez siebie prac Federacji Stowarzyszeń Amazonek i na wykorzystanie ich przez FSA na działalność statutową

Karty zgłoszen do pobrania pod artykułem.

Projekt ,,Artystyczny Świat Amazonek” w ramach, którego są organizowane Plenery realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Wycieczka dla Amazonek Seniorek - mieszkanek Poznania do Pałacu w Kórniku

WYCIECZKA DLA AMAZONEK SENIOREK 60+ - MIESZKANEK POZNANIA
DO PAŁACU W KÓRNIKU - ZMIEDZANIE MUZEUM "BIAŁA DAMA"

Termin: 18 maja 2016 r., zbiórka i wyjazd godz. 8:00.
Dojazd autokarem z pod siedziby Klubu.
Koszt: 10 zł przy zapisie.

Informacje i zapisy prowadzi: Helena Pawlak oraz Lidia Sufinowicz

*Wyjazd organizowany w ramach prijektu "Aktywne Amazonki" dofinansowanego z Urzędu Miasta Poznania.

Czytaj dalej...

TRX- pomóż Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" - Zadbaj o swoje zdrowie !

DROGIE AMAZONKI !
Zachęcamy Was do udziału w Najnowszej akcji Naszej Federacji !

Kup TRX® Pink - chroń siebie i pomóż innym.

Trzy, magiczne litery TRX® to nazwa przełomowego sprzętu fitness, który szturmem pobił świat treningu funkcjonalnego i rehabilitacji. To jedno urządzenie pełniące funkcje kilkudziesięciu, przenośna siłownia o wadze niespełna kilograma.
Choć ten rewolucyjny sprzęt został wymyślony w amerykańskiej armii, do jego dwukolorowej gamy kolorystycznej dołącza raz w roku jeszcze jeden, kobiecy i subtelny - różowy TRX® Pink. Wiadomo wówczas, że nadszedł październik - miesiąc, w którym wszyscy łączą siły w walce o zdrowie piękniejszej połowy tego świata.
Marka TRX® również zachęca do profilaktyki raka piersi poprzez swoją limitowaną serię. Dystrybutor marki TRX® w Polsce, firma ekspertfitness.com przekazuje 100 zł z każdego sprzedanego egzemplarza TRX® Pink na rzecz Federacji Stowarzyszeń Amazonki i apeluje: Kobiety, ćwiczcie! Wystarczy 30 minut ćwiczeń dziennie, by o 20% zmniejszyć szanse raka w walce o Wasze zdrowie! Warto poświęcić czas na ruch, zanim zacznie się liczyć każdy dzień.
 
LINK DO AKCJI: 

 

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

Czytaj dalej...

Akcja dla Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" - WATER- TO- GO

Zdjęcia na osi czasu - Water to Go Polska | Facebook

Amazonki, 
pamiętając, że październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, firma WATER-to- GO za sprzedaż każdej białej i różowej butelki z filtrem oczyszczającym w sklepie: www.watertogo.pl , przekaże 10% na walkę z rakiem piersi.

Łączmy się, 
kupujmy butelki filtracyjne na wspólne Amazonkowe wypady i spotkania !


 

Czytaj dalej...

Konkurs Fotograficzny "Dbam o swoje piersi"

Kochani!
MAMY DLA WAS KOLEJNY KONKURS!

W związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Dbam o swoje piersi”, mającym na celu zachęcenie kobiet do samobadania piersi i wykonywaniu badań profilaktycznych.

W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy wykonają kolorową lub czarno – białą fotografię związaną z tematem. Należy je przesłać do 31 października 2015r na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu (szczegóły w regulaminie). Fotografię  należy na odwrocie zatytułować  i opatrzyć  komentarzem.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii i Przewodnik Katolicki.

W załączniku przesyłamy arkusz z dodatkowymi informacjami o Konkursie, Regulaminem Konkursu Fotograficznego i Oświadczenie Uczestnika Konkursu.

Czytaj dalej...

6 lat Akcji- "Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi"

Kochani,
dziękujemy Wam serdecznie za zaangażowanie w konkursie "Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi",
spłynęło do Nas od Was tyle pięknych listów, że nie sposób było wybrać zwycięzców.
Dlatego postanowiliśmy uhonorować aż 10 nadawców  :)
Dziękujemy firmie PLAZANTET za ufundowanie produktów Revitalash.
Cieszymy się razem z Wami i gorąco gratulujemy zwycięzcom.
Na Wasze mail-e z adresami czekamy pod mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LISTA ZWYCIĘZCÓW:
1.Paulina Lepsik
2.Agnieszka Pomianek
3. Anka P.
4.Kamila- Pasikowska-Walczak
5. Samanta Śliwka
6. Marzena J.
7. Iga K.
8. Aneta Hawryluk
9. Iwona Pawlak
10. Mariusz Paluch

Do zwycięzców zostaną rozesłane mail-e z prośbą o podanie danych do przesyłki.
GRATULUJEMY!

 

Czytaj dalej...

Sztuka "MIZANTROP" w Teatrze Polskim - 11 października 2015 r.

Drogie Amazonki,
serdecznie zapraszamy Was wraz z osobami towarzyszącymi na sztukę "MIZANTROP", która odgrywana będzie dnia 11 października o godzinie 19.00 na deskach Teatru Polskiego przy ulicy 27 Grudnia 8/10 w Poznaniu.
Mamy przy tym nadzieję, że będzie to niezapomniana przygoda ze sztuką.

Cena biletu: 35 zł (dostępność: 30 sztuk)
ZAPISY : do dnia 2 października 2015r.

Poznańskie Towarzystwo "AMAZONKI"

Czytaj dalej...

Prezentacja dyscyplin XXI Spartakiady "Amazonek" w COS w Wałczu, 24-27 września 2015r.

Drogie uczestniczki,

poniżej zamieszczamy zestawienie dyscyplin przewidzianych na tegoroczną XXI Ogólnopolską Spartakiadę "Amazonek " odbywającą się w dniach 24-27 września 2015r. w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu.

Zestawienie dyscyplin XXI Spartakiady 2015r.
Wałcz, 24-27 września 2015r.

Piątek (25 września 2015r.)

1. CHÓD – 3* 400m
2. MINIHOKEJ (3 mecze do rozegrania przez każdą drużynę)

Sobota (26 września 2015r.)

1.WIELOBÓJ:

 1. Strzały do bramki kijem hokejowym
 2. Strzały do bramki - z wyznaczonych punktów
 3. Rzut kaloszem na odległość
 4. Łączenie kawałków sznurka na czas
 5. Rzuty hula-hop na piłki lekarskie
 6. Liczba podań siatkarskich
 7. Rzuty do celu- do bramki z otworami
 8. Dart
 9. Serso
 10. Drabinka koordynacyjna
 11. Przenoszenie piłeczek tenisowych na czas
 12. Jazda terenowa samochodami zdalnie sterowanymi

2.MINIHOKEJ (3 mecze do rozegrania przez każdą drużynę)

 

DO ZOBACZENIA NIEBAWEM W WAŁCZU!
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON oraz ze środków Urzędu Miasta Poznania

 

 

 

Czytaj dalej...

6 lat Akcji- "Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi"

Od 6 lat z inicjatywy Krystyny Wechmann i Joanny Kostrzewskiej (Plazanet
RevitaLash Polska – https://www.facebook.com/RevitaLashPolska )
prowadzimy akcję profilaktyki raka piersi
"Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi" dzięki zaangażowaniu
gabinetów medycyny estetycznej, kosmetycznych i spa.

W 2013 roku nasz klub Amazonek zaszczyciła swoją obecnością,
Amazonka Gayle Brinkenhoff, dla której doktor
Michael Brinkenhoff stworzył RevitaLash, kiedy przechodziła
kolejną chemioterapię. Było to dla nas bardzo wzruszjące
spotkanie.

Dziś specjalnie dla Was mamy 7 mini RevitaLash® ADVANCED
odżywek do rzęs. Wystarczy, że napiszecie do nas
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i opiszecie, dlaczego chciałybyście otrzymać odżywkę.

 

Z góry dziękujemy :)

 

Czytaj dalej...

Harmonogram XXI Ogólnopolskiej Spartakiady "Amazonek" - -24 -27 września 2015 r.

Drogie uczestniczki XXI Ogólnopolskiej Spartakiady "Amazonek",
w załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram przebiegu tegorocznej Spartakiady Amazonek, realizowanym w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu.

Proszę o zapoznanie i ustosunkowanie się do wytycznych przedstawionych w niniejszym załączniku.
Informujemy przy tym, że na czas Spartakiady wszystkie uczestniczki obowiązuje sportowy strój oraz sportowe obuwie.
Dalsze szczegółowe informacje zostaną przesłane w kolejnych komunikatach.

z poważaniem- 
Poznańskie Towarzystwo "AMAZONKI"

Czytaj dalej...

Lista drużyn zakwalifikowanych na Spartakiadę - 24-27 września 2015r. - Wałcz

Drogie Amazonki,
prosimy o zapoznanie się z listą drużyn zakwalifikowanych na XXI Ogólnopolską Spartakiadę, która odbędzie się w dniach 24-27 września 2015r. w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu.


Lp. Lista zakwalifikowanych drużyn  na Spartakiadę 
  WAŁCZ 24-27 września 2015r.
1. Bogatynia
2. Brzezcze
3. Chodzież
4. Dzierżoniów
5. Gniezno
6. Internowy Klub Amazonka
7. Jarocin
8. Kalisz
9. Kołobrzeg
10. Konin
11. Kościan
12. Krotoszyn
13. Legnica
14. Mielec
15. Mysłowice
16. Nekla
17. Nowa Sól
18. Ostrów Wielkopolski
19. Piotrków Trybunalski
20. Poznań
21. Skierniewice
22. Słupsk
23. Szczecin
24. Szczecinek
25. Świdnica
26. Tczew
27. Toruń
28. Wałcz
29. Warszawa Bielany
30. Wrocław
31. Września
32. Zielona Góra
  LISTA REZERWOWA:
33. Płock
34. Piła

 

Federacja Stowarzyszeń "AMAZONKI"

Czytaj dalej...